ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Organizatori » Asociatia Comunelor din Romania


 

Asociatia Comunelor din Romania


VIZIUNEA ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

  • Participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele comunelor prin realizarea unui parteneriat activ şi constant cu administraţia publică judeţeană şi administraţia publică centrală.
  • Realizarea unor acţiuni în comun cu Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc şi, implicit, cooperarea cu aceasta în vederea editării revistei lunare "Albina româneasca".
  • Implementarea strategiilor şi a programelor pentru stimularea dezvoltării sociale şi economice, echilibrate şi durabile a mediului rural, în vederea eliminării accelerate a diferenţelor de civilizaţie faţă de mediul urban.
  • Mobilizarea la activităţi pentru formarea şi perfecţionarea aleşilor locali şi a funcţionarilor publici care să confere administraţiei publice locale eficienţă şi dinamică.
  • Atragerea de investiţii prin crearea de parteneriate viabile între administraţia publică locală a comunelor, societatea civilă şi mediul de afaceri.

Reprezentarea unitară a intereselor comunelor în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi de pe plan intern şi internaţional.

 

MISIUNEA ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
De a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale.

VALORILE ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

  • Aproape de oameni şi împreună cu oamenii la rezolvarea treburilor publice locale.
  • Capacitatea de dezvoltare a unui parteneriat durabil cu celelalte structuri asociative ale administraţiei publice locale în vederea promovării a ceea ce ne este comun, fără să renunţăm la ceea ce ne diferenţiază, astfel încât să atingem standardele de dezvoltare impuse de integrarea europeană.
  • Oferirea posibilităţii pentru fiecare comună din cadrul asociaţiei noastre de a-şi construi şi afirma identitatea locală în spaţiul naţional, european şi nu numai.

Responsabilitatea şi unitatea în diversitate, chezăşia succesului nostru.

 

 

Asociaţia Comunelor din România

 

Sediul principal:

Str. Vlad Ţepeş nr. 18, comuna Vulcana-Băi, codul poştal 137535, judeţul Dâmboviţa
Emil Draghici - preşedinte - primar@vulcanabai.ro
Telefoane: 0744-329.838; 0254/230890; 0235/230899; 0744-343.798;
Fax: 0245/230904

Sediul secundar

Str. Eforiei nr. 5, sectorul 5, codul poştal 050036, Bucureşti
camera nr. 504 din sediul Institutului Naţional de Administraţie Tel/fax:021/311.99.69

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!