ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » Experţi cu salarii mari şi condiţii dure Ón contracte UE, pentru ca banii să nu fie retraşi


 

Experţi cu salarii mari şi condiţii dure Ón contracte UE, pentru ca banii să nu fie retraşi


(22.11.2010)

Guvernul a elaborat un plan de acţiuni pentru absorbţia banilor comunitari, care include deblocarea posturilor, salarii mari în autorităţi de management şi condiţii drastice la încheierea contractelor UE, pornind de la riscul că fondurile pot fi retrase de CE din 2012 în lipsa unui astfel de program

Una dintre principalele probleme identificate de Guvern şi prezentate în document este riscul "dezangajării" fondurilor de către Comisia Europeană (CE) începând cu 31 decembrie 2011, în absenţa unei planificări riguroase pe termen lung a ţintelor de contractare, plăţilor şi declarării cheltuielilor către Executivul de la Bruxelles, însoţită de o monitorizare strictă a acestor ţinte.

Alte probleme indicate sunt capacitatea limitată, cu resursele umane existente în prezent, la nivelul autorităţilor de Management şi organismelor intermediare de a derula procedurile de evaluare şi aprobare a proiectelor, precum şi de a verfica cererilor de rambursare în termenele prevăzute (generate de migrarea personalului cu experienţă în sectorul privat, imposibilitatea angajării pe posturile vacante sau suspendate temporar şi disproporţia dintre nivelul salariilor şi gradul de responsabilitate), lipsa de interes din partea potenţialilor beneficiari pentru anumite componente ale Programelor Operaţionale, "dificultăţi" în luarea unor decizii strategicepentru a accelera absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune.

Sunt menţionate întârzierile la rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiari la nivelul anumitor componente ale Programelor Operaţionale, dar şi numărul ridicat de misiuni de verificare, control şi audit care au loc la nivelul autorităţilor de management, uneori în paralel sau cu obiective similare, fapt care conduce la blocarea resurselor acestor instituţii.

Pentru rezolvarea acestor probleme, Guvernul va stabili, până la finele lunii noiembrie, ţinte semestriale de contractare, plată şi declarare a cheltuielilor către CE, cu termene ajungând până la 31 decembrie 2015, pentru fiecare Program Operaţional, va monitoriza lunar durata de verificare a cheltuielilor pentru fiecare program şi va permite ocuparea tuturor posturilor vacante din autorităţile de management, inclusiv a celor blocate, prin organizarea de concursuri sau transferuri.

Vor fi ocupate pentru o perioadă determinată, prin derogare de la lege, şi posturile blocate de concedii medicale prelungite, concedii de maternitate ori de studii şi de transferul angajaţilor în cadrul unor instituţii UE.

Pentru angajaţii Autorităţilor de Management, Organismelor Intermediare, Autorităţii de Certificare şi Plată şi Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale va fi stabilit, începând cu 1 ianuarie 2011, prin legea salarizării unitare, un sistem unic de remunerare, "motivant şi adecvat complexităţii muncii", eventual cu acoperirea unor cheltuieli prin programe europene.

Planul de acţiuni prevede şi eliminarea practicii de excludere a experţilor Autorităţilor de Management, Organismelor Intermediare, Autorităţii de Certificare şi Plată şi Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale de la participarea la concursurile de ocupare a posturilor vacante din cadrul acestor structuri, în vederea promovării profesionale şi păstrării personalului cu experienţă.

O altă problemă indicată în document reprezintă dificultăţile majore ale firmelor în asigurarea cofinanţării proiectelor UE, ceea ce a condus la retragerea aplicaţiilor de finanţare, anularea contractelor şi întârzieri în implementare. Pentru a evita apariţia unor noi probleme de finanţare, Guvernul va impune, până la sfârşitul lunii noiembrie, ca aplicaţiile de finanţare să fie însoţite de o scrisoare de garanţie bancară care să certifice capacitatea contractantului de a asigura cofinanţarea.

Planul de acţiuni mai prevede, tot până la finele lunii noiembrie, "introducerea unor categorii de TVA ne-returnabilă drept cheltuială eligibilă pentru o serie de beneficiari publici care prezintă un risc scăzut în privinţa regimului TVA, simultan cu stabilirea, prin act normativ, ca verificarea eligibilităţii să se bazeze strict pe propria declaraţie a beneficiarului".

Pentru a evita alte întârzieri mari şi nejustificate în implementarea proiectelor UE, autorităţile de management vor anula contractele de finanţare cu întârzieri de peste 6-9 luni. Anularea contractelor întârziate va reprezenta o clauză introdusă în înţelegerile de finanţare, iar exemplele de contracte anulate vor fi prezentate public, astfel încât beneficiarii "să devină conştienţi" de riscurile neînceperii contractului la termen.

La rândul lor, instituţiile publice centrale beneficiare vor fi obligate să depună la autorităţile de management cererile de rambursare a cheltuielilor în maximum trei luni de la momentul angajării acestora.

Sursa: www.mediafax.ro

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!