ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » Strategia privind Regiunea Dunarii, operationala din 2011


 

Strategia privind Regiunea Dunarii, operationala din 2011


(15.02.2010)

Obiectiv de maxima importanta pentru Comisia Europeana, Strategia UE privind Regiunea Dunarii are ca promotor activ Romania. Dunarea reprezinta una dintre cele mai mari cai fluviale de transport ale Europei, dispunand de un potential imens pentru cresterea volumului de marfuri trans-portate.
In actualele conditii de folosire a resur­selor energetice, este nevoie de o activitate coordonata si planificata pentru gestionarea Dunarii. Regiunea Dunarii include zece state, dintre care sase sunt membre ale Uniunii Europene si numara 200 de milioane de locuitori. Dintre acestia, 75 de milioane traiesc in regiunile riverane Dunarii.
Cadrul actual de cooperare regionala in bazinul Dunarii acopera domenii precum navigatia - prin intermediul Comisiei Dunarii, protectia mediului  prin Comisia Internationala pentru Protectia Dunarii, cooperarea intre regiuni - prin ARGE Donaulander, si turismul - prin Comisia Turismului din Regiunea Dunarii.
Pe 10 martie 2009, in Parlamentul European a fost initiata o declaratie scrisa privind „crearea unui grup de lucru pen­tru elaborarea si imple­mentarea Strate­giei privind Dunarea”. Prin­tre initiatori s-au numarat si euro­depu­tatii romani Victor Bostinaru si Daciana Sarbu. Proiec­tul declaratiei a fost con­venit cu Stavros Dimas, comi­sarul euro­pean pentru Me­diu, iar docu­mentul are ca principal obiec­tiv plasarea Deltei Dunarii printre prioritatile Parlamen­tului European si ale Comisiei Europene.
Declaratia are in vedere „unicitatea si fragilitatea Dunarii si a Deltei Dunarii, ecosistem care adaposteste specii rare de plante, amenintate de poluarea rezultata din actiunea intensa a factorului uman, care poate cauza daune ireparabile”, pre­cum si faptul ca „statele situate de-a lungul Dunarii si Deltei Dunarii au statute diferite si astfel au niveluri diferite de punere in aplicare a legislatiei euro­pene si internationale”. Eurode­put­atii PSE soli­cita Comisiei Europene crearea unui grup de lucru avand ca obiectiv elabo­rarea si aplicarea, sub suprave­ghe­rea comisarului european pentru Mediu, a unei strategii privind Dunarea, axate pe dezvoltare si protectia mediu­lui. Initia­torii au cerut totodata Executivului comu­nitar institu­tio­nalizarea dialogului cu statele membre pentru elaborarea de pro­iecte integrate finantate din fonduri euro­pene si con­centrate pe dezvoltarea dura­bila trans­frontaliera in Delta Dun­a­rii. O cerinta pre­zentata in declaratie este ca „statele membre si partenere situate de-a lungul Dunarii sa coopereze cu buna-credinta si sa implementeze toate acor­durile rele­van­te privind protejarea Duna­rii, in special Conventiile Espoo, Aarhus si Berna”.

Sursa: www.financiarul.com

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!