ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » Stadiul proiectelor depuse pe REGIO 4 mai 2009


 

Stadiul proiectelor depuse pe REGIO 4 mai 2009


(08.05.2009)

Pana la data de 4 mai 2009, ora 17:00, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia au fost depuse 135 proiecte prin care se solicita finantare nerambursabila prin Regio (Programul Operational Regional).


Din cele 135 proiecte depuse, 48 au fost respinse, 2 au fost retrase de aplicanti, iar pentru alte trei proiecte aplicantii au renuntat la semnarea contractului. Situatia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio si care se afla in diferite etape ale procesului de evaluare este urmatoarea:


Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere (buget 197,96 milioane de euro). Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: „Centre urbane” au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana.


Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale (buget 124,76 mil. euro). Domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi-urbane inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura.
Pana in prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse si 1 retras de aplicant. Valoarea totala solicitata prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 265,8 mil. euro.

Din cele 28 de proiecte ramase, 9 proiecte sunt in rezerva, 5 sunt in curs de evaluare, 9 proiecte sunt in etape precontractuale si pentru 5 s-au semnat contractele de finantare.

Nota: Toate cele 10 proiecte respinse si proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind in prezent fie in diferite etape ale procesului de evaluare, selectie si contractare, fie semnandu-se deja contractul de finantare.

Depunerea proiectelor in cadrul acestei axe a fost suspendata incepand cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. euro) are trei domenii majore de interventie:

- Domeniul major de interventie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate - 24,70 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS.

- Domeniul major de interventie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale - 14,16 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta – 14,16 mil. euro.
NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua – 44,4 mil. euro. Unsprezece proiecte depuse, patru aflate in etapa precontractuala de analiza a proiectului tehnic, cinci aflate in curs de evaluare tehnica si financiara si doua in curs de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii, asistenta nerambursabila solicitata fiind de aproximativ 13,5 mil. euro.


 
Axa prioritara 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional si local (buget 113,22  mil. euro). 
- Domenul major de interventie 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala. Doua proiecte depuse – unul retras ulterior de aplicant si unul in curs de evaluare. Asistenta financiara nerambursabila solicitata este de aproximativ 5,6 mil. euro.


- Domeniul major de interventie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea de noi activitati. NICIUN PROIECT DEPUS.

- Domeniul major de interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor. In cadrul primului apel de proiecte cu termen limita de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finantare de catre solicitantii din regiunea Sud Muntenia, in valoare totala de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenta financiara nerambursabila solicitata aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanti au renuntat la semnarea contractului si s-au semnat 21 de contracte de finantare.

 

Axa prioritara 5: Dezvoltarea si promovarea turismului (buget 101,86 mil. euro)
-  Domeniul major de interventie 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – Patru proiecte depuse, unul respins ca neconform administrativ si redepus ulterior, in prezent proiectele fiind unul in curs de evaluare tehnica si financiara, altul urmand a fi evaluat tehnic si financiar si unul in curs de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii.
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 5 mil. euro.


-  Domeniul major de interventie 5.2.
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice. Treisprezece proiecte depuse pana la termenul limita de 19.12.2008, din care sapte proiecte respinse, trei in curs de evaluare tehnica si financiara si trei in etapa precontractuala de analiza a PT-ului.  Proiectele aflate in evaluare au o valoare a asistentei nerambursabile solicitate de aproximativ 11,9 mil. euro.


-  Domeniul major de interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Pentru acest domeniu, alocarea financiara este distribuita la nivel national, iar Organismul Intermediar ce se ocupa de acest domeniu este Ministerul Turismului, contact Telefon: +4(021)20.25.500 , Fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio si are responsabilitati delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitatile de finantare din Regio puteti obtine contactand expertii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro

Sursa: ADR Sud Muntenia

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!