ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » Program de eficienta energetica pentru 2009-2010


 

Program de eficienta energetica pentru 2009-2010


(11.12.2008)

Romania va implementa proiecte de investitii in sectoarele economice in care se inregistreaza intensitati energetice si pierderi de energie ridicata.

Guvernul a adoptat in sedinta de ieri o Hotarare privind aprobarea Programului national de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010. Prin implementarea Programului se preconizeaza obtinerea unor importante economii de energie si combustibili, precum si reducerea poluarii mediului ambiant. Totodata se va da un exemplu altor institutii si organizatii de stat sau private.

Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public este o continuare a actiunilor de implementare a masurilor de crestere a eficientei energetice, desfasurate in anii 2005-2006, prin intermediul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei (ARCE), cu diversificarea tipului de lucrari pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, care vor obtine sprijin financiar de la bugetul de stat.

Programul national 2009-2010 asigura sprijin financiar prin cofinantare nerambursabila de la bugetul de stat pentru urmatoarele tipuri de obiective de investitii.

1. Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice (ex. trecere pe biomasa)

Categoriile de lucrari de investitii eligibile sunt urmatoarele:

·          Lucrari pentru reabilitarea si eficientizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica (SACET), la nivel de producere, transport si distributie (centrale de termoficare de zona, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice si/sau utilaje performante)

·          Lucrari pentru producerea energiei in sisteme de cogenerare

·          Lucrari pentru modernizarea si extinderea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice in circuit primar si circuit secundar (magistrale de termoficare, retele termice exterioare de incalzire si apa calda de consum)

·          Lucrari pentru automatizarea functionarii sistemelor si instalatiilor si contorizarea consumului de energie termica aferent consumatorilor finali cuplati la SACET

·          Lucrari pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solara, energie geotermala, energie din biomasa)

·          Lucrari pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice

2. Reabilitarea termica a unor cladiri publice si utilizarea potentialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrica si/sau termica (proiecte cu un puternic impact socio-economic)

Categoriile de lucrari de investitii eligibile sunt urmatoarele:

·          Reabilitarea instalatiilor interioare termice si electrice ale cladirii

·          Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei exterioare ale cladirii (pereti si ferestre)

·          Utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum

·          Rambursarea cotei de 50% din costurile inclusiv TVA, aferente executarii auditului energetic al cladirii publice, pe baza caruia s-a executat proiectul de investitii de reabilitare termica

3. Modernizarea iluminatului public interior si exterior

Categoriile de lucrari de investitii eligibile sunt urmatoarele:

·          Lucrari pentru inlocuirea iluminatului cu incandescenta cu iluminat prin utilizarea unor lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator

·          Lucrari pentru introducerea unor automatizari care sa conduca la scaderea consumului inutil de energie electrica in perioadele in care iluminatul public poate fi redus la un nivel de siguranta

·          Conditiile de eligibilitate si de acordare a sprijinului financiar nerambursabil este conform criteriilor si principiilor programelor comunitare.

Initiatorul si beneficiarul proiectului de investitii este o autoritate locala, iar fundamentarea se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locala si conform cu strategia energetica locala. O alta conditie este existenta surselor financiare in bugetul local, sau din alte surse de finantare, astfel incat sa poata fi acoperit un minimum de 70% pentru lucrari de reabilitare si modernizare a sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica si lucrarile de modernizare a iluminatului public si un minimum de 50% pentru lucrari de reabilitare termica a unor cladiri publice. Beneficiarul trebuie sa utilizeze fondurile primite pentru achizitia de echipamente si/sau pentru acoperirea a 50% din costurile aferente executarii auditului energetic al cladirii publice (inclusiv TVA). Alte criterii presupun indicatorii de eficienta energetica si economica si introducerea de tehnologii moderne.

Asigurarea sprijinului financiar nerambursabil se va face cu respectarea unor conditii referitoare la procentele maxime de cofinantare in functie de valoarea totala actualizata a lucrarilor de investitii, valoarea programului de finantare pe fiecare din anii 2009 si 2010 si etapizarea proiectelor de investitii. Procentele de cofinantare sunt cuprinse intre 30% si 50%.

Cele trei tipuri de obiective de investitii eligibile vor beneficia de urmatoarele alocari procentuale din totalul sumei alocate anual pentru Programul national 2009-2010, la care se adauga reportul sumei totale care a ramas neutilizata in anul anterior:

- 40% pentru reabilitare si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice

- 40% pentru reabilitarea termica a unor cladiri publice si utilizarea potentialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrica si/sau termica, inclusiv pentru rambursarea cotei de 50% din costurile aferente executarii auditului energetic al cladirii publice, inclusiv TVA

- 20% pentru modernizarea iluminatului public interior si exterior

ARCE este autoritatea competenta de implementare a acestui program, calitate in care executa analiza tehnica de specialitate pentru determinarea eligibilitatii proiectelor si pentru selectarea acestora pe baza unor criterii tehnico-economice. Prin intermediul Filialelor sale Teritoriale, ARCE culege datele privind proiectele de investitii si asigura monitorizarea implementarii acestora, pe intreaga durata a desfasurarii lucrarilor, precum si ulterior punerii in functiune, pentru verificarea atingerii parametrilor de proiect.

Pentru finantarea Programului se aloca suma de 32,9 milioane lei pentru anul 2009 si respectiv 40 milioane lei pentru anul 2010. Sprijinul financiar pentru cofinantarea proiectelor este asigurata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, prin transferuri intre unitati ale administratiei publice.

Informatii de background:

Conform legislatiei Uniunii Europene, este necesar ca sectorul public sa detina un rol exemplar in domeniul utilizarii eficiente a energiei si resurselor regenerabile de energie, cu aplicarea celor mai moderne solutii de modernizare si retehnologizare.

Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile a fost desfasurat cu succes in anul 2007. Din 37 proiecte selectate si cofinantate au fost finalizate 17.

Sursa: Guvernul Romaniei

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!