ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de miercuri, 12 noiembrie 2008, proiectul de lege privind stabilirea de masuri speciale pentru reducerea riscului de prabusire a unor cladiri de interes si utilitate publica si care prezinta pericol public


 

Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de miercuri, 12 noiembrie 2008, proiectul de lege privind stabilirea de masuri speciale pentru reducerea riscului de prabusire a unor cladiri de interes si utilitate publica si care prezinta pericol public


(14.11.2008)

„Am completat legislatia referitoare la consolidarea clairilor care constituie pericol public, legislatie care acorda deja facilitati importante proprietarilor in cazul consolidarii cladirilor de locuit expuse riscului seismic. Aceasta lege vine sa clarifice si problema cladirilor de interes public cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate intr-o stare avansata de degradare si reglementeaza atributiile diferitelor institutii in a facilita consolidarea acestor clairi. Problema este extrem de serioasa si necesita cat mai urgent o abordare responsabila. In Bucuresti de exemplu, sunt cladiri publice importante care la un seism mai puternic ar putea pune in pericol viata a mii de oameni. Proprietarii si autoritatile publice locale sunt primii responsabili pentru situatia in care ne aflam acum”, a declarat ministrul László BORBÉLY.
Proiectul de act normativ reglementeaza situatia cladirilor cu spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta si functiuni de interes public, care pun in pericol viata, siguranta si sanatatea oamenilor si care genereaza distrugeri de bunuri materiale, culturale si/sau artistice, ca efect al amplasarii constructiilor in zone de risc natural, al insuficientei asigurari a structurilor la cerintele esentiale de calitate, precum si al gradului de avariere/degradare. Prin cladiri cu alta destinatie decat cea de locuinta se intelege: scoli, gradinite, teatre, cinematografe, sali de spectacole, sali de expozitii, muzee, spitale, policlinici, centre de plasament si de asistenta sociala, complexe comerciale, piete agroalimentare, unitati de alimentatie publica, sali polivalente si de sport, hoteluri, birouri, sedii ale administratiei publice locale, centrale si ale institutiilor publice, banci si institutii bancare, precum si altele asemenea, inclusiv cladiri/parti de cladiri degradate, dezafectate, abandonate.
Masurile speciale prevazute prin proiectul de lege au ca scop principal reducerea riscului de prabusire a cladirilor de interes si utilitate publica si care prezinta pericol public, pentru evitarea pierderilor de vieti omenesti si/sau ranirea grava a persoanelor, precum si pentru evitarea degradarii sau distrugerii unor bunuri materiale, culturale si artistice de mare valoare.

Actiunile si masurile speciale constau in:

a) identificarea cladirilor de interes si utilitate publica si care prezinta pericol public, intocmirea fiselor de identificare pentru fiecare cladire si a listelor de inventariere;
b) verificarea si definitivarea listelor de inventariere in baza notelor de constatare intocmite de Inspectoratele Teritoriale in Constructii, impreuna cu Inspectoratele Teritoriale/Judetene pentru Situatii de Urgenta;
c) avizarea listelor de inventariere de catre Inspectoratele Teritoriale in Constructii si Inspectoratele Teritoriale/Judetene pentru Situatii de Urgenta, aprobarea listelor de inventariere avizate prin hotarari ale consiliilor locale si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, precum si vizarea listelor de inventariere aprobate, de catre prefecti, in calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, respectiv al Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta;
d) notificarea proprietarilor/administratorilor cladirilor incluse in listele de inventariere aprobate, cu privire la obligatiile care le revin pentru reducerea riscului de prabusire a acestora;
e) expertizarea tehnica de calitate, obligatorie, a cladirilor notificate, sau dupa caz, actualizarea expertizelor tehnice de calitate elaborate anterior anului 1997, pentru stabilirea starii tehnice a cladirilor, in vederea fundamentarii solutiilor si masurilor de interventie pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse prin lege, in functie de categoria/clasa de importanta a cladirilor expertizate;
f) in situatia in care rapoartele de expertiza tehnica de calitate incadreaza cladirile expertizate tehnic in clasa I de risc seismic, sau, dupa caz, evidentiaza cedari structurale si/sau deformari excesive ale structurii/infrastructurii/terenului de fundare si/sau pierderea echilibrului static al structurii, sub actiunile de calcul, masurile speciale se completeaza cu:

*                marcarea cladirilor cu panouri de avertizare si afisarea concluziilor rapoartelor de expertiza tehnica de calitate in locuri vizibile si accesibile populatiei, la intrarile principale in spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

*                imprejmuirea zonelor de pericol si sprijinirea temporara a elementelor structurale si nestructurale avariate ale cladirilor;

g) proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare sau desfiintare, dupa caz, in conformitate cu concluziile rapoartelor de expertiza tehnica de calitate, la cladirile incadrate in clasa I de risc seismic sau, dupa caz, cu cedari structurale si/sau deformari excesive ale structurii/infrastructurii/terenului.
h) sistarea furnizarii utilitatilor si suspendarea de drept a autorizatiilor de functionare pentru activitatile desfasurate in cladiri, pe durata executarii lucrarilor de consolidare, precum si anularea contractelor de furnizare a utilitatilor si a autorizatiilor de functionare in cazul desfiintarii cladirilor;
cu caracter exceptional, declararea, in conditiile legii, a utilitatii publice pentru lucrari de interes local, in scopul executarii lucrarilor de consolidare/demolare, dupa caz, in conformitate cu concluziile rapoartelor de expertiza tehnica de calitate, pentru reducerea riscului de prabusire, la cladirile de interes si utilitate publica si care prezinta pericol public, aflate in proprietatea privata.
Masurile dispuse prin proiectul de act normativ au ca efect atat protejarea vietii si sanatatii oamenilor si a bunurilor materiale cu valoare culturala si de patrimoniu, prin reducerea riscului de prabusire a cladirilor avariate/degradate, cat si imbunatatirea cadrului natural si construit urban/rural, prin cresterea calitatii structurale, functionale si estetice a fondului construit existent.
Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind masurile speciale pentru reducerea riscului de prabusire a cladirilor de interes si utilitate publica si care prezinta pericol public se asigura dupa cum urmeaza:

a) la constructiile aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si ale institutiilor publice:

*                din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investitii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la pozitia globala "Alte cheltuieli de investitii";

*                din veniturile proprii ale institutiilor publice;

b) la constructiile aflate in proprietatea sau administrarea operatorilor economici, din fondurile proprii ale acestora,
c) la constructiile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice, din sursele proprii ale proprietarilor,
d) la constructiile dezafectate/abandonate cu proprietari neidentificabili, din bugetele locale, cu recuperarea dupa caz, sumelor avansate, in conditiile legii;
e) la constructiile aflate in litigiu care au ca obiect stabilirea dreptului de proprietate, din bugetele locale, cu recuperarea sumelor in conditiile legii, de la proprietarul stabilit de instanta prin sentinta definitiva, irevocabila si investita cu titlu executoriu.

Sursa: MDLPL

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!