ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » Primul comitet comun de monitorizare al programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania- Serbia


 

Primul comitet comun de monitorizare al programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania- Serbia


(06.11.2008)

Pe 5 noiembrie, a avut loc primul Comitet Comun de Monitorizare pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Serbia, cu rol de a superviza implementarea Programului si de a raspunde de adaptarea strategica a acestuia.

Comitetul Comun de Monitorizare trebuie sa asigure calitatea si eficacitatea implementarii programului si a proiectelor din cadrul lui si este alcatuit din reprezentanti la nivel national, regional si local ai celor doua state.

La reuniune au participat
Iuliu BARA, director general al Directiei Generale Cooperare Teritoriala Europeana din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, precum si Gordana LAZAREVIC, ministru adjunct in cadrul Ministerului de Finante din Republica Serbia. Din partea Comisiei Europene, a fost prezent la eveniment domnul Moray GILLAND, Directoratul General Politica Regionala.

In cadrul acestei prime intalniri, au fost discutate: regulamentul de organizare si functionare al Comitetului Comun de Monitorizare, planul de comunicare aferent programului, planul multi-anual de evaluare, strategia de asistenta tehnica precum si criteriile de evaluare si selectie a proiectelor.

Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului cuprinde prevederi referitoare la atributiile acestui organism, drepturile si obligatiile membrilor, procesul decizional, codul de conduita si alte elemente necesare unei bune functionari a Comitetului Comun de Monitorizare.

Planul de comunicare contine strategia si masurile de informare si promovare a Programului IPA CBC Romania-Serbia, bugetul indicativ pentru primii trei ani ai perioadei de programare, organismele responsabile cu implementarea acestor masuri, precum si indicatorii si criteriile de evaluare a impactului activitatilor de comunicare asupra grupurilor tinta.

Planul multianual de evaluare este un document strategic ce descrie tipurile de evaluari la care va fi supus programul si o detaliere a responsabilitatilor privind activitatea de evaluare a programului.

Strategia de asistenta tehnica cuprinde, pe de o parte, strategia multianuala – document-cadru continand beneficiarii, activitatile si cheltuielile eligibile, precum si principiile si regulile pentru construirea bugetelor anuale aferente fiecarui beneficiar de asistenta tehnica, iar pe de alta parte, strategia anuala aferenta anului 2009.

Comitetul se va reuni de doua ori pe an, organizarea revenind unuia dintre statele partenere pe baza principiului rotatiei si va fi asistat de catre Secretariatul Tehnic Comun al Programului.

 

Sursa: MDLPL

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!