ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » SITUATIA PROIECTELOR DEPUSE IN CADRUL ADR CENTRU PE AXE PRIORITARE ale POR


 

SITUATIA PROIECTELOR DEPUSE IN CADRUL ADR CENTRU PE AXE PRIORITARE ale POR


(31.10.2008)

Un numar de 219 de proiecte s-au depus pana la data de 27.10.2008 la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, pentru finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional. 65 proiecte depuse pe diferite domenii de interventie ale celor 5 axe prioritare de dezvoltare durabila a mediului urban din Regiunea Centru, au fost respinse din numarul total de 219 cereri de finantare.

SITUATIA PROIECTELOR DEPUSE SI A BUGETULUI PE CELE 5 AXE ALE POR, aflate in diferite etape ale procesului de evaluare si contractare este, pana la momentul actual, urmatoarea (curs inforeuro octombrie 08 - 3,701):

AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere (buget 151.637.724,57 euro).

Domeniul major de interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana- Acest domeniu inca nu este lansat inca la nivel national. Ghidul solicitantului a fost lansat spre consultarea publicului la data de 14 mai 2008. Pana in prezent. NICI UN PROIECT DEPUS.

AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale (buget 95.561.499,65 euro)

Domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura. Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul 2.1 a fost lansata pe data de 10 septembrie 2007.

Pana in prezent au fost depuse de catre administratia publica locala 16 proiecte, din care 6 au fost respinse. Cele 10 proiecte ramase in evaluare, in contractare sau contractate pe Domeniul major de interventie 2.1 au un buget total in valoare de 100.904.708,63 euro, din care suma de 81.699.494,89 euro reprezinta valoarea totalaeligibila. Pana in prezent, doua proiecte din cele ramase in evaluare au semnat deja contractul de finantare. Este vorba de proiectul „Reabilitarea DJ 132” depus de Consiliul Judetean Harghita si proiectul ce prevede reabilitarea DJ 107M Aiud-Buru, depus de catre Consiliul Judetean Alba.

AXA PRIORITARA 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale (buget 71.671.124,47 euro) are trei domenii majore de interventie:

Domeniul major de interventie 3.1 Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul 3.1 a fost lansata pe data de 22 ianuarie 2008. NICI UN PROIECT DEPUS pana in prezent.

Domeniul major de interventie 3.2 Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Cererea deschisa de proiecte pentru Domeniul 3.2 a fost lansata pe data de 28 ianuarie 2008.

Pe acest domeniu au fost depuse pana in prezent 2 proiecte. Valoarea totala a bugetelor din proiecte este de 1.147.288,53 euro din care 964.108,01 euro reprezinta valoarea totala eligibila a acestora.

Domeniul major de interventie 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta. Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul 3.3 a fost lansata pe data de 31 octombrie 2007.

Un singur proiect a fost depus pana in prezent cu o valoare a bugetului de 11.526.248,04 euro din care 9.681.599,57 euro reprezinta valoarea totala eligibila.

Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua. Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul 3.4 a fost lansata pe data de 29 februarie 2008.

Au fost depuse sase proiecte pana in prezent, din care un proiect a fost respins iar celelalte sunt in curs de evaluare. Proiectele depuse au o valoare totala a bugetului de 7.476.060,46 euro din care 6.132.991,06 euro reprezinta valoarea totala eligibila. AXA PRIORITARA 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional si local (buget 86.725.473,51 euro)

Domeniul major de interventie 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala. Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul 4.1 a fost lansata pe data de 25 aprilie 2008.

Au fost depuse 3 proiecte din care unul a fost respins. Proiectele ramase in evaluare au un buget total in valoare de 45.721.160,51 euro, ce solicita spre finantare suma de 22.947.044,74 euro.

Domeniul major de interventie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati. Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul 4.2 a fost lansata pe data de 25 aprilie 2008. NICI UN PROIECT DEPUS pana in prezent.

Domeniul major de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor. domeniul 4.3 a fost lansat in data de 13 martie 2008. Termenul limita de depunere a cererilor de finantare a fost 16 iunie 2008, ora 16. Un numar de 169 de proiecte au fost depuse de catre microintreprinzatorii din Regiunea Centru. Din aceste proiecte un numar de 124 proiecte au ramas in curs de evaluare cu o valoare totala de 27.241.483 euro din care 15.186.971,89 euro reprezinta suma eligibila solicitata.

AXA PRIORITARA 5 – Dezvoltarea si promovarea turismului (buget Domeniul major de interventie5.1 si 5.2 – 61.630.341,17 euro).

Domeniul major de interventie 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul 5.1 a fost lansata pe data de 14 martie 2008.

Au fost depuse pana in prezent 5 proiecte din care trei au fost respinse. Valoarea totala a proiectelor ramase in curs de evaluare este de 20.593.043,86 euro din care 14.867.058,4 euro reprezinta valoarea totala eligibila.

Domeniul major de interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatiiserviciilor turistice. Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul 5.2 a fost lansata pe data de 29 aprilie 2008.

Un numar de 17 proiecte au fost depuse pe acest domeniu, din care 9 proiecte au fost respinse. Valoarea totala a proiectelor ramase in evaluare este de 18.780.312,26 euro din care 9.891.313,20 euro suma solicitata spre finantare nerambursabila.

Domeniul major de interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.

Pentru acest domeniu alocarea financiara este distribuita la nivel national iar organismul intermediar ce se ocupa de derularea bugetului alocat este Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

Grafic situatia fondurilor nerambursabile solicitate spre finantare ca valoare totala eligibila a proiectelor aflate in curs de evaluare si contractate la data de 22 septembrie 2008 in Regiunea Centru, precum si a bugetelor disponibile spre finantare pe axe prioritare, arata astfel:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru este organism intermediar in cadrul procesului de derulare si implementare a fondurilor nerambursabile structurale si reprezinta organizatia unde se depun si se evalueaza proiectele depuse pentru finantare prin fonduri nerambursabile pentru dezvoltare regionala urbana. Fondurile structurale sunt alocate Romaniei, implicit Regiunii Centru, de catre Uniunea Europeana dupa aderarea la UE, 01 ianuarie 2008, prin intermediul Programului Operational Regional.

Programul Operational Regional (POR) pentru perioada 2007-2013 este un document strategic de programare elaborat de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, si aprobat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare regionala.Acest obiectiv se realizeaza printr-o alocare diferentiata a fondurilor pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare a acestora si printr-o stransa corelare cu actiunile realizate in cadrul Programelor Operationale Sectoriale.

Regiunii Centru i-au fost alocate prin Programul Operational Regional 483,62 milioane Euro reprezentand 10,90% din totalul fondurilor derulate prin POR. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Sunt 5 axe prioritare disponibile finantarii proiectelor elaborate de catre diferiti beneficiari pornind de la Autoritati Publice Locale, ONG-uri si IMM-uri, unitati de cult, etc. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare regionala.

 

Sursa: ADR Centru

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!