ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » Instructiune catre solicitantii de finantare nerambursabila cu privire la completarea cererii de finantare


 

Instructiune catre solicitantii de finantare nerambursabila cu privire la completarea cererii de finantare


(29.09.2008)

Instructiune catre solicitantii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 privind completarea sectiunii 3.4 din cererile de finantare

Avand in vedere principiile finantarii prin instrumente structurale (asigurarea de catre beneficiar a resurselor financiare necesare derularii corespunzatoare a proiectului pana la rambursarea acestora, restrictiile determinate de aplicarea regulii „n+3”/ „n+2” privind cheltuirea alocarilor din surse comunitare, criteriile stricte pe care le aplica Comisia Europeana la rambursarea cheltuielilor eligibile etc), Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional doreste sa atraga atentia asupra necesitatii de a acorda o atentie deosebita in elaborarea documentelor necesare pentru aprobarea finantarii.

In acest sens, in cazul proiectelor pentru care se solicita finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, la elaborarea sectiunii 3.4 „Achizitii publice” din formularul Cererii de finantare se va avea in vedere includerea tuturor achizitiilor publice efectuate inainte de depunerea cererii de finantare si a celor preconizate a fi efectuate dupa semnarea contractului de finantare, inclusiv a celor pentru care se intentioneaza utilizarea procedurii de achizitie directa.

Astfel, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin contract de achizitie publica se intelege „contractul care include si categoria contractului sectorial (…), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii”.

In ceea ce priveste achizitiile directe, la art.19 se mentioneaza ca aceste achizitii „se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie publica”.

De asemenea, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi considerata eligibila o cheltuiala trebuie sa fie, intre altele, conforma cu prevederile contractului de finantare.

Ca urmare, deoarece cererea de finantare si anexele acesteia devin parte a contractului de finantare, sectiunea 3.4 „Achizitii publice” trebuie sa includa toate contractele de achizitie publica atribuite si/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea contractului, indiferent de procedura de atribuire urmata, ca o conditie esentiala pentru eligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate.

Cerinta de mai sus este aplicabila si solicitantilor de finantare nerambursabila care, conform prevederilor Ghidurilor solicitantului aplicabile, vor urma – in vederea achizitionarii de bunuri, lucrari sau servicii in scopul implementarii contractului – procedurile simplificate incluse in aceste Ghiduri.

Sursa: ADR Centru

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!