ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » „Planul anual de furnizare produse alimentare pentru cele mai defavorizate persoane” din Uniunea Europeana


 

„Planul anual de furnizare produse alimentare pentru cele mai defavorizate persoane” din Uniunea Europeana


(11.09.2008)

Aplicarea „Planului european de ajutoare alimentare” presupune derularea

unei proceduri de achizitie publica in conformitate cu reglementarile europene

specifice schemei de furnizare de alimente din stocurile de interventie pentru

persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeana si a legislatiei

nationale privind achizitiile publice, respectiv OUG 34/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Numarul total de persoane defavorizate cuprinse in program este de

1.462.000, iar cantitatile de produse ce fac obiectul sprijinului sunt de 7 kg. zahar

si respectiv 20 faina de grau de persoana.

1. Achizitionarea si distribuirea ajutorului comunitar - zahar

Conform prevederilor legislatiei nationale privind achizitiile publice a fost

publicat anuntul de participare la procedura „licitatie deschisa” in Sistemul

Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

asigurandu-se transparenta totala a procedurii, astfel incat sa fie permis accesul

tuturor operatorilor economici din Uniunea Europeana interesati de a oferta.

Pentru derularea respectivelor proceduri, am obtinut aviz favorabil din partea

ANRMAP, in primul rand, pentru garantia de buna executie a contractului de

110% din valoarea contractului.

Garantia de participare solicitata constituita in favoarea APIA a fost de 25.000

euro sau echivalentul in lei.

Perioada de timp de la publicarea anuntului pana la depunerea si

deschiderea ofertelor a fost de 45 de zile.

Prin caietul de sarcini care a insotit anuntul de participare si la care au avut

acces toti posibilii ofertanti s-au stabilit clar natura si caracteristicile produsului

care trebuie furnizat.

Conditiile cerute prin caietul de sarcini pentru furnizarea de produse

alimentare ambalate in schimbul produselor agricole aflate in stocurile de

interventie, sunt prevazute atat in Regulamentul European 3149/1992, cat si in

nota inaintata de MADR la Comisia Europeana de solicitare a produselor care

fac obiectul ajutorului alimentar si forma de distribuire a acestora.

Prin caietul de sarcini s-a impus o serie de cerinte specifice acestei furnizari,

cerinte care reprezinta cheltuieli pentru furnizor. Acestea cheltuieli se refera la:

• taxe pe teritoriul Ungariei pentru retragerea zaharului din stocurile de

interventie;

• transportul zaharului de la depozitele de interventie, la depozitele

furnizorului (Uniunea Europeana deconteaza doar cheltuielile de transport intre

depozitele furnizorului si depozitele indicate de achizitor, in limita sumei puse la

dispozitie);

• depozitarea zaharului;

• tiparirea ambalajelor in conditiile impuse de regulamentul european;

• ambalarea in pachete unitare;

• paletizarea zaharului, respectiv ambalarea pungilor de 1 kg in baxuri din

folie de plastic (cate 10 pungi) si depozitarea baxurilor pe europaleti

nereturnabili.

Toate aceste cheltuieli care revin operatorului economic (furnizorului) au fost

luate in considerare la momentul demararii licitatiei de catre autoritatea

contractanta si vor fi acoperite prin valorificarea unei cantitati de zahar din

produsul retras din stocurile de interventie.

La cheltuielile impuse de respectarea cerintelor amintite (specificatii tehnice

din caietul de sarcini) se mai adauga urmatoarele:

• cheltuielile cu spezele si comisioanele bancare aferente garantiei de buna

executie, pentru o perioada de 1 an de zile, garantie in valoare de 25.427.887,26

lei (7.575.714,96 euro);

• pierderile pe fluxul de ambalare si paletizare;

• cheltuielile administrative ale furnizorului.

Mentionam faptul ca Regulamentul European 3149/1992 stipuleaza in mod

expres ca aceste cheltuieli vor fi acoperite de catre furnizor printr-o cantitate de

zahar retinuta din cantitatea totala retrasa din stocul de interventie.

Inainte de demararea procedurilor de licitatie, a avut loc o serie de consultari

informale cu reprezentantii Misiunii Economice a Romaniei la UE cu privire la

randamentele economice obtinute de alte state membre in ceea ce priveste

programul de distribuire a ajutoarelor comunitare. In acest sens, comparativ cu

randamentul mediu obtinut de alte state membre – cantitatea de zahar furnizat,

raportata la cantitatea de zahar extrasa din stocul de interventie – respectiv 35 -

40%, Romania a obtinut un randament de peste 60%.

Randamentul invocat de catre autoritatea contractanta se refera la faptul ca,

din intreaga cantitate de 15.898 tone de zahar vrac retras din stocurile de

interventie, s-a obtinut o cantitate de 9.750 tone de zahar ambalat in pachete

unitare pentru persoanele cele mai defavorizate, ceea ce reprezinta un procent

de 61,3 la suta din cantitatea pusa la dispozitia operatorului economic.

Sursa: APIA

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!