ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMUL


 

MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMUL


(29.08.2008)

Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta in 27 august 2008, modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu scopul corectarii deficientelor existente in legislatia actuala.

„Noi, ca minister, dorim ca aceste masuri punctuale, de urgenta, sa fie intarite in viitorul apropriat printr-o reforma a cadrului legislativ si institutional din domeniul urbanismului. Pe de alta parte eficienta acestor masuri legislative este conditionata de aplicarea lor de catre autoritatile administratiei publice locale si institutiile cu atributii de control.", a declarat Laszlo BORBELY, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor.

Principalele modificari aprobate se refera la:

*                Limitarea urbanismului derogatoriu prin consolidarea planului urbanistic general (PUG) si incadrarea mult mai stricta a documentatiilor de ordin inferior (PUZ, PUD)
Astfel, emiterea autorizatiilor de construire se va face direct, ca regula generala in baza prevederilor Planului Urbanistic General pentru zonele pentru care exista reglementari privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor.
Planul Urbanistic General va identifica in mod obligatoriu zonele cu reglementari ce nu pot fi modificate prin Planuri urbanistice zonale sau de detaliu, va contine lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare, va stabili si delimita zonele cu interdictie temporara si definitiva de construire, va prevedea zonele in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana. De asemenea, Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) mai mare de 4 se va stabili numai prin Planul Urbanistic General si regulamentul local de urbanism.

*                Limitarea modificarilor nejustificate a indicatorilor urbanistici prin sporirea autoritatii administratiei publice locale si a interesului public in raport cu interesul privat PUZ se va elabora numai dupa emiterea unui aviz de oportunitate eliberat de administratia publica locala, care va prevedea teritoriul ce urmeaza a fi reglementat, functiunile admise, reglementari obligatorii si dotari de interes public necesare. Acesta va putea modifica reglementari din Planul Urbanistic General cu privire la regimul de construire, inaltimea maxima admisa, Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) si retragerea cladirilor fata de aliniament.

*                Limitarea urbanismului derogatoriu
PUZ va putea modifica parti ale Unitatii teritoriale de referinta in limita unui Coeficient de utilizare a terenului (CUT) de maxim 20 % fata de cel aprobat initial. Vor putea fi realizate modificari ale Coeficientului de utilizare a terenului (CUT) de peste 20 % fata de cel aprobat numai prin refacerea PUZ la nivelul intregii unitati teritoriale de referinta si numai la initiativa autoritatii administratiei publice locale competente.

*                Proceduri clare si obligatorii de consultare publica pentru toate planurile de amenajarea teritoriului si urbanism
Se va asigura in mod obligatoriu participarea publicului in toate etapele procesului decizional referitor la activitatile de amenajarea teritoriului si urbanism, prin informare, consultare si alte forme de participare in functie de amploarea si de importanta documentatiilor. Modalitatile concrete de realizare a procedurii de consultare vor prevazute in metodologia „Procedura de informare si consultare a populatiei pentru planurile de urbanism si amenajarea teritoriului” care va fi elaborata si aprobata pana la sfarsitul anului 2008.

*                Consolidarea planificarii urbane integrate Planul Urbanistic General se va elabora in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se va corela cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii, in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.

Sursa: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!