ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Stiri » Fonduri europene pentru orice...


 

Fonduri europene pentru orice...


(18.02.2008)

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, ţara noastră poate accesa miliarde de euro prin intermediul programelor operaţionale bugetate cu fonduri europene.
La acestea se adaugă programele promovate de guvern, bănci, dar şi de diverse ONG-uri. Agenţia de Dezvoltare Regională Centru a prezentat recent un interesant ghid de finanţare în care sunt prezentate oportunităţile pentru cele mai diverse domenii de activitate, cu accent pe dezvoltarea mediului de afaceri fără a se neglija problemele de mediu sau cele de ordin social. De pildă, pentru prevenirea poluării, reducerea nivelurilor de zgomot şi utilizarea de tehnologii curate, Administraţia Fondului de mediu oferă cofinanţare de până la 50% operatorilor economici, unităţilor administrativ-teritoriale - minimum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, ONG-urilor şi unităţilor de învăţământ - minimum 10% din cheltuielile proiectelor. Pe linie de mediu, aria este acoperită prin gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de către autorităţile publice locale care prezintă protocoale/acorduri cu producătorii pentru care se alocă fonduri europene cuprinse între 30.000 lei şi 200.000 lei, cu o co-finanţare de 40% din partea beneficiarului. Se merge până la promovarea literaturii, editurile străine având o cofinanţare europeană de 40-60% pentru traducerea din limba maghiară a unor opere literare, oricare ar fi limba în care se face traducerea.
Guvernul României, prin Hotărârea de Guvern 1165/2007, care priveşte stimularea creşterii economice prin sprijinirea de realizări de investiţii, acordă finanţare de 28,125 milioane de euro societăţilor comerciale care îşi dezvoltă activitatea în România, investesc peste 30 milioane de euro şi creează minimum 300 de locuri de muncă. De asemenea, Guvernul mai oferă maximum 200.000 euro pe o perioadă de 3 ani prin HG 1164/2007, care priveşte acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor.
Prin programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, Guvernul acordă maximum 525.000 lei pentru construcţia, extinderea/modernizarea/reamenajarea de baze sportive.
Organizaţiile non-guvernamentale pot accesa până la 30 noiembrie fonduri de la Guvernul României pentru dezvoltarea societăţii democratice, îmbunătăţirea accesului la justiţie socială şi pentru sprijinirea cetăţenilor în a-şi exercita drepturile şi responsabilitatea în rezolvarea unor probleme complexe.
Femeile întreprinzătoare sunt sprijinite de Uniunea Europeană prin Programul WE Mentor pentru identificarea factorilor critici de succes pentru IMM-uri în ţările candidate-asociate sau ţări terţe pentru creşterea participării în cercetarea europeană şi promovarea cooperării transregionale dintre instituţiile mici şi mijlocii.
Organizaţia "Global Fund for Women" oferă granturi de minimum 500 dolari şi maximum 15.000 dolari organizaţiilor de femei a căror activitate se concentrează pe promovarea drepturilor femeilor.
Comisia Europeană oferă oportunităţi de finanţare şi pentru programele destinate ONG-urilor, care au ca obiectiv creşterea şi dezvoltarea economică, îmbunătăţirea infrastructurii şi susţinerea proiectelor de mediu. Prin programul "Atitudine şi implicare", fondurile europene sunt destinate entităţilor care pot propune proiecte pentru promovarea de politici şi schimbări ale legislaţiei de mediu sau iniţierea de campanii împotriva iniţiativelor distructive privind mediul.
Aceste proiecte pot fi depuse până pe 15 februarie 2008, iar suma grant oferită este de 16.500 de lei. Misiunea programului este de a înlesni, de a întări şi de a sprijini activităţile de tip advocacy şi watchdog ale ONG-urilor de mediu din România cu scopul de a mări contribuţia acestor organizaţii la dezvoltarea politicilor de mediu.

Sursa: Curierul National

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!