ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Despre noi


 

Despre noi


Global Services Group este o companie cu capital integral romanesc specializata in consultanta de afaceri si management, promovare si marketing.

Misiunea noastra este de a crea valoare adaugata pentru clientii nostrii - Companii Private, Organizatii Nonguvernamentale, Autoritati Publice Locale si Centrale, Organizatii Internationale ce doresc sa-si extinda activitatea in mod durabil.

Global Services Group prin profesionalismul si experienta echipelor sale de consultanta asigura dezvoltarea proiectelor de succes in toate fazele, de la planificare, pregatire, asistare in implementare si pana la monitorizarea indicatorilor de performanta in perioada post finantare.

Aria de expertiza a companiei Global Services Group cuprinde urmatoarele servicii:

1. Realizarea planului strategic de dezvoltare locala durabila pe termen scurt si lung

 • Identificarea prioritatilor de dezvoltare prin analize diagnostic al fiecarei componente determinante pentru microclimatul local;
 • Formularea de recomandari cu asigurarea conformitatii si respectarii obiectivelor strategice ale Guvernului - dezvoltarea intreprinderilor si afacerilor, dezvoltarea resurselor umane si promovarea potentialului de dezvoltare al Regiunilor din Romania.

2. Conceperea si dezvoltarea proiectelor

 • Realizarea studiilor pentru fundamentarea programului de investitii la nivel local si regional - studii de oportunitate, expertize tehnice, economice, planuri de finantare;
 • Intocmirea documentatiilor aferente programelor active de finantare nerambursabile (Banca Mondiala si Uniunea Europeana - Phare, SAPARD) si rambursabile;
 • Asistenta tehnica in implementare-evaluare oferte de achizitie, intocmire rapoarte tehnice si financiare.

3. Dezvoltarea capacitatii institutionale prin asistenta tehnica si instruire

 • Cresterea performantei secretariatului, managementului organizational si al serviciilor voluntarilor;
 • Intarirea capacitatii APL de concepere, proiectare, implementare si administrare a proiectelor de investitii de o maniera participativa si In conditii de responsabilitate, investitii in infrastructura care sunt viabile din punct de vedere tehnic, economic si social si de a face aceasta intr-un mod participativ;
 • Initiative si programe de PPP (Parteneriat Public Privat) pentru atragerea de investitii in conformitate cu cadrul legal existent privind administratia publica si parteneriatele public-private;
 • Realizarea de parteneriate strategice durabile si eficiente in vederea efectuarii unui transfer total de know-how si bune practici pentru sprijinirea initiativelor locale de afaceri si crearea de noi locuri de munca;
 • Intarirea dialogului APL cu cetatenii.

4. Promovarea activitatii sectorului public si privat prin organizarea de evenimente speciale - mese rotunde si ateliere de lucru, targuri, expozitii, conferinte si congrese, misiuni economice si vite bilaterale, team-building-uri.

 • Elaborarea conceptului de eveniment, identificarea grupului tinta si a lectorilor
 • Proiectarea, planificarea si organizarea detaliilor logistice
 • Controlul eficient al costurilor printr-un dialog permanent clinet-organizator-furnizor
 • Coordonarea participantilor si a lectorilor
 • Sprijin logistic la fata locului
 • Moderarea evenimentului
 • Derularea relatiilor cu furnizorii
 • Colectarea feed-back-ului post eveniment
 • Analiza impactului evenimentului si formularea recomandarilor pentru viitor.

PROIECT(EU) - Consultanta pentru afaceri si management

Cele mai importante instrumente ale echipei GSG in activitatea de consultanta sunt bunele practici in domeniu si experienta dobandita in activitatea desfasurata. Inca de la constituirea companiei, in anul 2002, am considerat sectorul public drept o latura de baza a societatii si acesta este motivul pentru care activitatea de consultanta a fost orientata, cu preponderenta, in aceasta directie.

Astfel, departamentul PROIECT(EU) are o activitate sustinuta in domeniul consultantei strategice si de management oferite administratiilor publice locale si companiilor private, implicandu-se activ si in elaborarea de strategii de dezvoltare locala durabila.

Rezultatele obtinute ne recomanda: am derulat, in aceasta perioada, analize si studii cost-beneficiu, am elaborat lucrari de specialitate, ne-am adus contributia la manuale de proceduri de implementare a proiectelor, am organizat seminarii de instruire si ateliere de lucru, misiuni de consultanta si asistenta tehnica, am elaborat strategii de dezvoltare locala durabila si am instruit beneficiarii din sectorul public in management strategic, in vederea implementarii.

Pentru anul 2012 activitatea curenta adreseaza lucrari de strategie locala durabila, studii de fezabilitate, proiecte de asistenta tehnica, aplicatii de finantare precum si studii de oportunitate.

Experienta si nivelul de expertiza detinut de membrii echipei noastre garanteaza, intotdeauna, gasirea solutiilor adecvate la problemele clientilor nostri. Prin reiterarea performantelor obtinute in anumite domenii, au fost construite si dezvoltate competentele echipei, dupa cum urmeaza:

Consultanta si planificare strategica

 • Realizarea planurilor strategice de dezvoltare locala durabila pe termen scurt, mediu si lung si furnizarea de instruire si consultanta in implementare
 • Managementul proceselor si organizare
 • Controlling

Consultanta financiara

 • Project finance
 • Evaluari pentru tranzactii sau planuri de dezvoltare
 • Studii de fezabilitate, oportunitate si alte analize diagnostic

Promovarea si dezvoltarea proiectelor

 • Studii pentru fundamentarea programului de investitii la nivel local, regional si national
 • Intocmirea documentatiilor aferente programelor active de finantare, nerambursabile si rambursabile
 • Asistenta tehnica in implementare

Dezvoltarea capacitatii institutionale prin asistenta tehnica si instruire

 • Cresterea performantei managementului organizational
 • Realizarea de parteneriate strategice durabile si eficient
 • Intarirea dialogului autoritatii publice cu cetatenii, ONG-uri si mediul de afaceri

Echipa acestui departament este constituita din persoane active, cu initiativa, care combina in mod eficient pregatirea profesionala cu entuziasmul personal in asumarea si indeplinirea obiectivelor si cu o foarte buna cunoastere a problematicilor sectorului public. O atentie deosebita este acordata combinarii expertizei locale cu cea internationala, in vederea asigurarii celor mai originale abordari specifice sau generale pentru fiecare proiect.

PROFINN - Evenimente Speciale

Prin activitatea departamentului specializat PROFINN Evenimente Speciale, compania detine o experienta relevanta de peste 6 ani in organizarea evenimentelor si campaniilor integrate de evenimente, dedicate atat mediului public cat si mediului privat.

Activitatea acestui departament s-a axat pe doua mari directii:

 • organizarea evenimentelor de tip “open” in cadrul carora, pornind de la conceptul ce apartine in exclusivitate organizatorului, sunt tratate subiecte de interes major pentru mediul economic si social.
 • organizarea de evenimente integrate in campanii de informare si constientizare, in majoritatea lor pentru clienti din Administratia Publica Centrala, evenimente axate, in principal, pe subiecte legate de integrarea europeana si implementarea fondurilor structurale si de coeziune.

Sunt de notorietate evenimentele dedicate fondurilor europene, organizate in 3 serii anuale, ce au adus fataa in fata reprezentanti ai structurilor implicate in programele operationale si principalii beneficiari ai acestor programe – Autoritati Publice Locale si IMM-uri.

Experienta dobandita in acesti 6 ani de activitate, precum si recunoasterea calitatii evenimentelor, recunoastere de care ne bucuram in randurile beneficiarilor, partenerilor si participantilor la aceste evenimente, stau acum la dispozitia oricarei institutii - companie privata, institutie publica sau organizatie non guvernamentala - care doreste organizarea evenimentelor proprii intr-o maniera profesionista si la standarde de calitate.

Pentru aceasta dispunem, pe langa experienta si recunoastere, de o echipa bine pregatita, ce detine expertiza in domeniile de importanta majora - economie, finante, sociologie, statistica, relatii publice , dar si calitatile necesare acestei activitati: entuziasm, dinamism, creativitate si, ingredientul necesar oricarei activitati de succes, seriozitate.

INSTRUCT(EU) - Informare si fomare

Incepand cu anul 2008, a fost initiat si dezvoltat departamentul INSTRUCT(EU) complementar departamentului de consultanta, ca raspuns la nevoiele de constientizare, instruire si informare ale clientilor nostri din sectorul public. Necesitatea asistentei in implementare, in special in cazul consultantei strategice pentru comunitatile locale, a generat in mod automat si nevoia de instruire a echipelor beneficiarilor.

Incepand cu anul 2008, departamentul INSTRUCT(EU) a derulat o activitate sustinuta, axata in principal pe sesiuni de instruire orientate pe client, menite sa raspunda nevoii punctuale de instruire a organizatiilor si sa completeze serviciile de consultanta furnizate.

Tematicile abordate sunt identificate printr-o permanenta analiza a nevoilor de instruire. Aceasta analiza se efectueaza pe mai multe paliere, pentru a garanta o abordare exhaustiva a oricarei tematici:

 • La nivelul organizatiilor client
 • La nivelul organizatiilor incluse in grupul tinta ales
 • La nivelul indivizilor
 • Recurent, la fiecare eveniment pe aceeasi tematica. Aceasta metoda ne ofera cea mai importanta evaluare, pentru ca ne ajuta sa re-modelam serviciile oferite in mod continuu, sub toate aspectele.

Informatiile astfel obtinute sunt transpuse in practica prin organizarea evenimentelor dedicate, orientate pe tematicile de interes:

 1. management de proiect (curs acreditat CNFPA)
 2. achizitii publice (curs acreditat CNFPA)
 3. antreprenoriat (curs acreditat CNFPA)
 4. dezvoltare durabila si protectia mediului
 5. egalitatea de sanse
 6. planificarea strategica si instrumentele planificarii strategice
 7. finantarea proiectelor de infrastructura
 8. instrumente pentru o guvernare mai buna.

Tratarea exhaustiva si actuala a tematicilor abordate este asigurata si de maniera in care alegem lectorii, respectiv functie de anumite criterii de performanta, acreditare sectoriala, fara a se omite, insa, acele calitati care, in invatamantul informal, constituie atu-uri incontestabile in transmiterea informatiilor: abilitati de comunicare, sociabilitate si, nu in ultimul rand, entuziasm in lucrul cu oamenii.

Un alt atu important in succesul activitatii noastre sunt parteneriatele cu societatea civila si sectorul public, astfel incat, inca de la infiintare, echipa companiei Global Services Group, a promovat valorile invatarii permantente la locul de munca, dar si prin instruire formala.

Ca atare, departamentul INSTRUCT(EU) pastreaza legaturi stranse cu asociatiile de administratii locale, legaturi bazate pe parteneriate devenite deja traditionale.

Evenimentele de informare organizate pe parcursul ultimilor ani, marea lor majoritate axate pe problematici legate de instrumentele structurale, proiecte de investitii, instrumente pentru o guvernare mai buna, planificare strategica etc. ne-au adus un plus valoare, pe langa recunoasterea din partea clientilor: recunoasterea organizatiilor implicate in implementarea fondurilor structurale si in derularea programelor operationale.

Cu toate aceste organizatii se pastreaza o legatura permanenta, pentru adresarea optima a problematicilor abordate dar si pentru informarea in timp real asupra noutatilor aparute.

In perioada 2008-2012, au fost initiate si organizate peste 20 de evenimente specifice. 

Introducerea sistemului de management al calitatii ISO 9001, a sistemului de management al mediului 14000 si a sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001 constituie, atat pentru organizatia noastra, cat si pentru terti, o garantie in plus privind calitatea serviciilor furnizate de PROFINN Evenimente Speciale.

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!