ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Organizatori » Federatia Autoritatilor Locale din Romania


 

Federatia Autoritatilor Locale din RomaniaFALR. este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, constituita in scopul reprezentarii unitare a structurilor asociative membre in relatiile cu Parlamentul, Guvernul, alte autoritati publice precum si in relatiile cu institutii si organisme internationale.

Misiunea Federatiei Autoritatilor Locale din România este de a deveni vocea unificata a autoritatilor locale in relatiile cu Guvernul si Parlamentul precum si cu institutiile europene si mondiale.

FALR are trei membri:

ü Asociatia Municipiilor din România (AMR);

ü Asociatia Oraselor din România (AOR);

ü Asociatia Comunelor din România (ACoR);

FALR are doua roluri principale:

Sa reprezinte interesele autoritatilor locale in contextul sistemului politic national existent. Aceasta responsabilitate deosebit de importanta pentru fiecare membru va influenta intregul sistem al administratiei publice.

Sa furnizeze servicii si asistenta profesionala autoritatilor locale, inclusiv asociatiilor membre. Aceste servicii vor urmari imbunatatirea relatiilor profesionale si accelerarea schimburilor de informatii intre autoritatile locale. F.A.L.R., datorita pozitiei centrale cheie pe care o ocupa, reprezinta vehicolul ideal pentru diseminarea informatiilor si a celor mai importante practici si experiente privitoare la promovarea metodelor si a proceselor disponibile pentru F.A.L.R.

Obiectivele FALR sunt:

ü participarea activa si eficienta la procesul de modernizare si descentralizarea administratiei publice din Romania;

ü imbunatatirea cadrului legislativ in conformitate cu Carta Europeana a autonomiei locale si a altor norme internationale care vizeaza interesele colectivitatilor locale si judetene (regionale);

ü consolidarea parteneriatului cu administratia publica centrala;

reprezentarea unitara a intereselor comune ale colectivitatilor locale in raporturile cu administratia publica centrala, organizatii neguvernamentale si terti, pe plan intern si international;

ü armonizarea intereselor asociatiilor componente in vederea dezvoltarii economico - sociale echilibrate a colectivitatilor locale;

ü promovarea unor forme de colaborare si intrajutorare reciproca a colectivitatilor locale in domeniile economic, financiar, social, cultural si institutional;

ü crearea si intretinerea unui sistem informational integrat, precum si a unor corpuri de specialisti capabili sa analizeze si sa ofere solutii pentru rezolvarea problemelor colectivitatilor locale;

ü participarea impreuna cu alte structuri ale societatii civile pentru realizarea de sarcini de interes comun, specifice colectivitatilor locale;

ü cooperarea, in conditiile prevazute de lege, cu autoritatile administratiei publice locale ale altor state.

ü Sevicii pentru membri

Serviciile oferite membrilor se regasesc in Statutul FALR. Acestea sunt:

ü initierea si sustinerea activitatilor pentru promovarea intereselor comune ale membrilor FALR in relatiile cu Parlamentul, Guvernul, alte autoritati publice precum si in relatiile cu institutii si organisme internationale;

ü organizarea de intruniri, conferinte, dezbateri, mese rotunde, seminarii, sesiuni de comunicari precum si alte forme;

ü organizarea de schimburi de experienta, stagii de pregatire si formare in tara si strainatate;

ü editarea de publicatii proprii.

La cerere FALR poate oferi membrilor sai si alte servicii precum:

ü Servicii de consultanta juridica

ü Servicii de consultanta financiara

ü Servicii de consultanta manageriala

ü Realizarea de studii si analize

ü Organizare de cursuri si seminarii, la cerere, in domeniile: limbi straine, operare pe calculator etc.

ü Organizarea de manifestari, conferinte, dezbateri

Pentru oferirea acestor servicii Federatia va colabora cu specialisti din cadrul structurilor autoritatilor locale.

In scopul unei mai bune informari cu privire la noutatile legislative, la programele si proiectele aflate in derulare in diferite localitati, la problemele care apar pe parcursul desfasurarii activitatii in administratia publica locala, FALR va edita o revista proprie care se va distribui atât catre membri cât si catre cei interesati (institutii de invatamânt de profil, organizatii profesionale si patronale, firme si persoane fizice). Revista va fi sustinuta in primele sase numere din resursele financiare ale FALR dupa care se va autosustine din abonamente si publicitate.

Pentru abordarea prioritatilor propuse pentru primul an de functionare, si anume: identificarea de noi surse de venituri la bugetele locale, imbunatatirea legislatiei fiscale, intarirea vietii structurilor asociative si implementarea conceptului de e-government, FALR va identifica proiecte cu finantare interna si internationala care sa aiba o dubla finalitate : pe de o parte, atingerea scopurilor si obiectivelor propuse si, pe de alta parte, formarea de specialisti ai FALR si ai administratiei locale si dezvoltarea materiala si financiara a Federatiei.

Servicii pentru terti

Federatia Autoritatilor Locale din România, pornind de la potentialul de care dispune reprezentat de resursele umane din administratia locala, de informatiile disponibile atât in propriile baze de date cât si la membri, va oferi servicii care sa-i permita sustinerea financiara si continuitatea.

In plus, FALR isi va pune la dispozitie resursele umane si materiale in cadrul unor proiecte realizate impreuna cu alte organizatii neguvernamentale sau cu institutii publice.

FEDERATIA AUTORITATILOR LOCALE

DIN ROMÂNIA

Str. Eforiei 5, Sector 5, Bucuresti

Tel. / Fax: +40.21.315.05.90

E-mail: falr@falr.ro Web: www.falr.ro

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!