ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Organizatori » Asociatia Municipiilor din Romania


 


Asociaţia Municipiilor din România, a fost înfiinţată în anul 1990 sub numele de Federaţia Municipiilor din România (FMR) de către 30 de membri asociaţi fondatori şi a funcţionat de la început ca o organizaţie pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, FMR a devenit Asociaţia Municipiilor din Romania (AMR), titulatură adoptată în cadrul Adunării Generale din 11 mai 2001.

Asociaţia Municipiilor din România include în prezent 98 de municipii, precum şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti.

Asociaţia Municipiilor din România este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administaţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale.

Asociaţia Municipiilor din România îşi propune să contribuie la realizarea autonomiei locale reale, în concordanţă cu principiile prevăzute în Constituţia României şi în Carta Europeană a Autonomiei Locale pentru rezolvarea treburilor publice în interesul cetăţenilor precum şi pentru asigurarea participării acestora la luarea deciziilor care privesc comunităţile locale.

Misiune

  • Să reprezinte interesele membrilor pe plan intern şi internaţional;
  • Să stimuleze şi să sprijine iniţiativele şi acţiunile municipiilor;
  • Să furnizeze servicii profesioniste membrilor asociaţiei;
  • Să susţină eforturile membrilor în demersul general de integrare a României în Uniunea Europeană.
Membri

Pot avea calitatea de membru al Asociaţiei Municipiilor din România, oraşele declarate potrivit legii municipii, în calitatea lor de persoane juridice, precum şi sectoarele Municipiului Bucureşti. Municipiile sunt reprezentate de primari sau de o persoană împuternicită de aceştia.

Aderarea la Asociaţia Municipiilor din România se face la cererea scrisă a primarului adresată preşedintelui asociaţiei, în temeiul hotărârii consiliului local, de asociere cu AMR.

Activităţi principale
  • Furnizarea continuă şi echitabilă a serviciilor către membrii AMR prin informări sistematice, transmiterea buletinului electronic (lunar) şi a revistei INFOMUNICIPIUM (trimestrial), actualizarea site-ului www.amr.ro cu informaţii de interes pentru municipii, crearea bazelor de date, facilitarea contactelor internaţionale;
  • Furnizarea expertizei necesare consolidării şi dezvoltării corpurilor profesionale şi a comisiilor statutare;
  • Asigurarea accesului membrilor AMR la programe de informare şi instruire, precum şi la evenimente menite să asigure transferul de cunoştinţe în domeniul managementului administraţiei publice locale şi a serviciilor publice în perspectiva integrării în UE;
  • Implementarea unor programe şi proiecte în interesul membrilor şi pentru creşterea vizibilităţii asociaţiei şi consolidarea poziţiei acesteia la nivel naţional şi internaţional.

ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA
Str. Academiei Nr.3-5, Etaj 1, Sector 3, Bucuresti
Tel/Fax: 021 – 311.34.91, 312.36.75, 312.24.76
E-mail: amr@amr.ro
Web: www.amr.ro

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!