ISO 9001 Certified
 
EVENIMENTELE
SPECIALE
Romana English
PROFINN
Mese rotunde si ateliere de lucru Targuri si expozitii Conferinte si seminarii Cauta Contact
Home » Organizatori » Global Services Group


 

Global Services Group


Global Services Group este o companie cu capital integral românesc specializată în consultanţă de afaceri şi management, promovare şi marketing.

Misiunea noastră este de a crea valoare adăugată pentru clienţii noştrii - Companii Private, Organizaţii Nonguvernamentale, Autorităţi Publice Locale şi Centrale, Organizaţii Internaţionale ce doresc să-şi extindă activitatea în mod durabil.

Global Services Group prin profesionalismul şi experienţa echipelor sale de consultanţă asigură dezvoltarea proiectelor de succes în toate fazele, de la planificare, pregătire, asistare în implementare şi până la monitorizarea indicatorilor de performanţă în perioada post finanţare.

Aria de expertiză a companiei Global Services Group în zona sectorului public cuprinde următoarele servicii:

 1. Realizarea planului strategic de dezvoltare locală durabilă pe termen scurt şi lung
  • Identificarea priorităţilor de dezvoltare prin analize diagnostic al fiecărei componente determinante pentru microclimatul local;
  • Formularea de recomandări cu asigurarea conformităţii şi respectării obiectivelor strategice ale Guvernului - dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor, dezvoltarea resurselor umane şi promovarea potenţialului de dezvoltare al Regiunilor din România.
 2. Conceperea şi dezvoltarea proiectelor
  • Realizarea studiilor pentru fundamentarea programului de investiţii la nivel local şi regional - studii de oportunitate, expertize tehnice, economice, planuri de finanţare;Întocmirea documentaţiilor aferente programelor active de finanţare nerambursabile (Banca Mondiala şi Uniunea Europeană - Phare, SAPARD) şi rambursabile
  • Asistenţă tehnică în implementare-evaluare oferte de achiziţie, întocmire rapoarte tehnice şi financiare.
 3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale prin asistenţă tehnică şi instruire
  • Creşterea performanţei secretariatului, managementului organizaţional şi al serviciilor voluntarilor;
  • Întărirea capacităţii APL de concepere, proiectare, implementare şi administrare a proiectelor de investiţii de o manieră participativă şi în condiţii de responsabilitate, investiţii în infrastructură care sunt viabile din punct de vedere tehnic, economic şi social şi de a face aceasta într-un mod participativ;
  • Iniţiative şi programe de PPP (Parteneriat Public Privat) pentru atragerea de investiţii în conformitate cu cadrul legal existent privind administraţia publică şi parteneriatele public-private;
  • Realizarea de parteneriate strategice durabile şi eficiente în vederea efectuării unui transfer total de know-how şi bune practici pentru sprijinirea iniţiativelor locale de afaceri şi crearea de noi locuri de muncă
  • Întărirea dialogului APL cu cetăţenii.
 4. Promovarea activităţii sectorului public prin organizarea evenimentelor speciale
  • Târguri şi expoziţii, conferinţe şi congrese;
  • Misiuni economice şi vizite bi-laterale

În speranţa realizării unor parteneriate durabile şi de succes vă stăm cu plăcere la dispoziţie în vederea elaborării proiectelor dvs.

Pentru că ştim cât de importante sunt pentru toţi actorii sectorului public informarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor socio-economice am dezvoltat Departamentul de Evenimente Speciale - PROFINN. Acest departament interacţionează în mod continuu cu mediul de afaceri şi cu cel instituţional în vederea realizării proiectelor complexe de promovare şi dezvoltare antreprenorială din perspectiva integrării europene: târguri şi expoziţii, conferinţe şi congrese şi misiuni economice

 

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!